Patró embarcacions d'esbarjo

Edat mínima de 18 anys

Teòrica:

1 examen tipus test de 45 preguntes.

Pràctiques:

 • Bàsiques de seguretat i navegació. Mínim 16h
 • Radiocomunicacions. Mínim 12h

Embarcacions:

 • Fins a 15m d'eslora
 • Motos aquàtiques

Distància :

12 milles i interilles

La titulació de Patró d'embarcacions d'esbarjo és la titulació que habilita el govern d'embarcacions d'esbarjo fins a 15 metres d'eslora i potència adequada a l'embarcació. Es podrà navegar dins de la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a ella traçada a 12 milles nàutiques de distància. També es permet la navegació entre illes als arxipèlags Balear i Canari.


Atribucions Bàsiques

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo fins a 15 metres d'eslora, amb una potència de motor adequada a l'embarcació.
 • Poden navegar en una zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 12 milles, podent navegar tant a l'arxipèlag Balear com al Canari.
 • A més podran governar qualsevol tipus de moto aquàtica.

Requisits

 • Haver complert 18
 • Superar un examen teòric tipus test de 45 preguntes
 • Realitzar les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació (motor)
 • Realitzar les pràctiques opcionals de vela per poder habilitar el títol complet
 • Realitzar el curs de Ràdio-operador de Curt Abast de 12 hores de durada
 • Superar un reconeixement psicotècnic en un CRM
 • Sol·licitar l'expedició del títol

Atribucions Complementàries

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 24 metres d'eslora i, a més, pot navegar entre la Península Ibèrica i les Illes Balears

Requisits

 • Realitzar les pràctiques complementàries de navegació de 24 hores (4 d'elles nocturnes)

Temari

Descarregar temari Patró d'Embarcacions d'Esbarjo en PDF (catalá) Descarregar temari Patró d'Embarcacions d'Esbarjo en PDF (castellano)

Examen teòric

 1. L'examen es compondrà de 45 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna. La durada màxima és d'1 hora i 30 minuts.
 2. L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració, de manera que per assolir l'aprovat s'haurà de respondre correctament un mínim de 32 preguntes, no permetent-se en certes matèries, superar un nombre màxim d'errors::
  • Del Conveni Internacional per Prevenir Abordatges, màxim 5 errors permesos.
  • De Balisament, màxim 2 errors permesos.
  • Carta de navegació, màxim 2 errors permesos.
 3. La distribució de les preguntes d'acord amb les matèries d'examen es farà segons el quadre següent:  UT  Identificació

  Nombre de preguntes examen (totalitat de la prova)

  Número Màxim d'errors permesos (totalitat de la prova)

  Nombre mínim de respostes correctes (totalitat de la prova)

  Nombre màxim d'errors permesos (Prova complementària PNB)

  Nombre mínim de respostes correctes (Prova complementària PNB)

  1

  Nomenclatura Nàutica

  4

  --

  --

  --

  --

  2

  Elements d'amarratge i fondeig

  2

  --

  --

  --

  --

  3

  Seguretat

  4

  --

  --

  --

  --

  4

  Legislació

  2

  --

  --

  --

  --

  5

  Balisament

  5

  2

  3

  --

  --

  6

  Reglament (RIPA)

  10

  5

  5

  --

  --

  7

  Maniobra

  2

  --

  --

  --

  --

  8

  Emergències a la mar

  3

  --

  --

  --

  --

  9

  Meteorologia

  4

  --

  --

  --

  --

  10

  Teoria de navegació

  5

  --

  --

  --

  --

  11

  Carta de navegació

  4

  2

  2

  2

  2

  TOTAL EXAMEN

  45

  13

  32

  3

  15

 4. Relació existent entre les proves del patró per a navegació bàsica i el patró d'embarcacions d'esbarjo:
  1. Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de patró per a navegació bàsica, o hagin superat l'examen teòric per a l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica d'acord amb allò especificat en aquest Reial decret, no hauran de realitzar la prova específica per al patró d'embarcacions d'esbarjo íntegrament, sinó només les unitats teòriques 7, 8, 9, 10 i 11, disposant d'un temps màxim de 45 minuts.
  2. Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de patró per a navegació bàsica, podran presentar-se a l'examen teòric específic per a l'obtenció del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo i complementari del ja superat per a l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica, a qualsevol Administració amb competències en la matèria, sigui aquesta la mateixa que va expedir a favor seu el títol de patró per a navegació bàsica o una altra.
  3. Aquelles persones que hagin superat l'examen teòric per a l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica podran presentar-se a l'examen teòric específic per a l'obtenció del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo i complementari del ja superat per a l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica, únicament davant l'Administració en què van aprovar l'examen teòric per a l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica i durant les dues convocatòries següents en què l'administració faci exàmens de patró per a navegació bàsica.
  4. Aquelles persones que es presentin a l'examen per a l'obtenció del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo i no aconsegueixin superar la prova, però sí que ho facin d'acord amb les exigències del patró per a navegació bàsica, se'ls reconeixerà aquest aprovat, bé per a convocatòries següents a la mateixa Administració, bé per a l'expedició del títol de patró per a navegació bàsica, conservant aquest aprovat durant un període màxim de dues convocatòries consecutives en què l'administració realitzi els exàmens de patró d'embarcacions d'esbarjo.

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.